Strona główna
Aktualności
Biblioteka
Biuletyn
Komisje i zespoły
Konferencje
Konkursy
Konsultanci i opinie
Magazyn Pielęgniarki i Położnej
O Izbie
Ośrodek Informacyjno
Edukacyjny
Pielęgniarki i Położne w UE
Zamówienia publiczne
Praca
Prawo
Szkolenia
Ubezpieczenia - nowość
Uchwały
XXV-lecie Samorządu Pielęgniarek i Położnych
Linki
Kontakt
Galeria
Wnioski do pobrania
SMK

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Poznaniu

ul. Grunwaldzka 65
tel. 061 8620 952, 8620 969 - Dział Merytoryczny
fax 061 8620 951 e-mail: sekretariat@oipip-poznan.plPlan szkoleń na 2017 rok


Lp. Nazwa kursu Planowane terminy rozpoczęcia Liczba uczestników Uwagi
SZKOLENIA SPECJALIZACYJNE W DZIEDZINIE
1. "Pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki dla pielęgniarek" Po zebraniu grupy 25-30 Możliwość dofiansowania z MZ
2. "Pielęgniarstwa operacyjnego dla pielęgniarek" Po zebraniu grupy 25-30
3. "Pielęgniarstwa chirurgicznego" dla pielęgniarek Po zebraniu grupy 25-30
4. "Pielęgniarstwa psychiatrycznego dla pielęgniarek" Po zebraniu grupy 25-30
5. "Pielęgniarstwa geriatrycznego dla pielęgniarek" Po zebraniu grupy 25-30
6. "Pielęgniarstwa rodzinnego dla pielęgniarek" Po zebraniu grupy 25-30
7. "Pielęgniarstwa rodzinnego dla położnych" Po zebraniu grupy 25-30
KURSY KWALIFIKACYJNE W DZIEDZINIE
8. "Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki" dla pielęgniarek Po zebraniu grupy 25-30
9. "Pielęgniarstwo psychiatryczne dla pielęgniarek" 03.2017 25 Dofinansowane ze środków UE
10. "Pielęgniarstwa onkologicznego" dla pielęgniarek 03.2017
06.2017
09.2017
25
11. "Pielęgniarstwo w środowisku nauczania i wychowania" dla pielęgniarek 06.2017 25-30
12. "Pielęgniarstwa rodzinnego" dla pielęgniarek po zebraniu grupy 25-30
KURSY SPECJALISTYCZNE
13. "Resuscytacja krążeniowo-oddechowa" dla pielęgniarek i położnych 03.2017
10.2017
25-30
14. "Wykonanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego" dla pielęgniarek i położnych 04.2017
10.2017
25-30
15. "Resuscytacja oddechowo-krążeniowa noworodka" dla pielęgniarek i położnych 09.2017 25-30
16. "Szczepienia ochronne" dla położnych 03.2017
09.2017
25-30
17. "Szczepienia ochronne " dla pielęgniarek 03.2017
09.2017
25-30
18. "Leczenie ran" dla pielęgniarek Po zebraniu grupy 25
19. "Dializoterapia" dla pielęgniarek 05.2017 25
20. "Ordynowanie leków oraz wypisywanie recept- dla mgr pielęgniarstwa/położnictwa lub specjalistów cz. I cyklicznie
od 01.2017
do 10.2017
24 Dofinansowane ze środków UE
21. "Ordynowanie leków oraz wypisywanie recept- dla pielęgniarek i położnych z licencjatem lub specjalistów cz. II cyklicznie
od 01.2017
do 10.2017
24
22. "Wywiad i badanie fizykalne dla pielęgniarek i położnych cyklicznie
od 01.2017
do 10.2017
24
23. "Opieka pielęgniarska nad chorymi dorosłymi w leczeniu systemowym nowotworów" dla pielęgniarek i położnych 03.2017
05.2017
07.2017
08.2017
09.2017
32
24. "Wykonanie badania spirometrycznego" dla pielęgniarek 02.2017
04.2017
32
KURSY DOKSZTAŁCAJĄCE
25. "Porty donaczyniowe" dla pielęgniarek i położnych 02.2017
04.2017
10.2017
24

  • Podane w tabeli terminy szkoleń mogą ulec zmianie.
  • Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Poznaniu jako Organizator szkoleń może przeprowadzić wszystkie kursy i szkolenia wynikające z rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 30.09.2016r. w sprawie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych, według programów zamieszczonych na stronie CKPPiP, po zebraniu wymaganej ilości uczestników. Zgłoszenia na kursy przyjmowane są na bieżąco.
  • Koszty szkoleń będą podane w terminie późniejszym.
  • Są to przewidywane terminy szkoleń, które mogą ulec zmianie.
  • 1* Koszt szkolenia dla pielęgniarki / położnej, która jest członkiem OIPiP w Poznaniu i opłaca minimum 3 lata regularnie składkę członkowską. Kwota nie będzie podlegać refundacji.
  • 2* Koszt kursu dla pielęgniarki / położnej, która nie jest członkiem OIPiP w Poznaniu, bądź opłaca składkę krócej niż 3 lata, bądź opłatę wnosi pracodawca.
  • UWAGA !!! Od dnia 01.07.2017 na kursy dla pielęgniarek i położnych można się zgłaszać wyłącznie poprzez system SMK (System Monitorowania Kształcenia). Szczegółowe informacje: http://nipip.pl/informacja-naczelnej-izby-pielegniarek-poloznych-1-maja-2017-r-zmiany-ksztalceniu-podyplomowym-pielegniarek-poloznych/
Poniżej umieszczone są archiwalne wnioski o zakwalifikowanie do kursów.
NOWE PROGRAMY SZKOLEŃ PODYPLOMOWYCH DLA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH

Uprzejmie informujemy, że Minister Zdrowia zatwierdził nowe programy szkoleń podyplomowych (specjalizacji, kursów kwalifikacyjnych i specjalistycznych) dla pielęgniarek i położnych, które są dostępne pod linkiem: http://www.ckppip.edu.pl/index.php?strona=programy_ksztalcenia_-_nowe&podstrona=szkolenia_specjalizacyjne

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Poznaniu jako organizator kształcenia podyplomowego prowadzi ciągły nabór na powyższe szkolenia. Warunkiem organizacji i rozpoczęcia danego rodzaju kursu jest zebranie 20-osobowej grupy chętnych. Osoby zainteresowane prosimy o składanie kart zgłoszeń z załącznikami w Dziale Merytorycznym OIPiP w Poznaniu.


WAŻNA INFORMACJA DLA UCZESTNIKÓW SZKOLEŃ


Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Poznaniu jako organizator szkoleń dla pielęgniarek i położnych prowadzi ciągły nabór na szkolenia zamieszczone poniżej.
Warunkiem zakwalifikowania na specjalizacje oraz kursy kwalifikacyjne jest spełnienie przez pielęgniarkę/ położną wymogów zawartych w art.67 ust. 4 ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej(Dz.U. z 2014r., poz. 1435,z późn. zm.), a ponadto legitymowanie się zaświadczeniem o ukończeniu kursów specjalistycznych wg poniższego wykazu.

Szkolenia specjalizacyjne dla pielęgniarek w dziedzinie:
Lp. Szkolenie specjalizacyjne Wymagane kursy specjalistyczne
1 Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki Wywiad i badanie fizykalne
RKO , EKG
2 Pielęgniarstwo chirurgiczne Wywiad i badanie fizykalne ,RKO, EKG
3 Pielęgniarstwo geriatryczne Wywiad i badanie fizykalne ,RKO, EKG
4 Pielęgniarstwo internistyczne Wywiad i badanie fizykalne, RKO, EKG
5 Pielęgniarstwo onkologiczne Wywiad i badanie fizykalne
6 Pielęgniarstwo operacyjne Wywiad i badanie fizykalne
7 Pielęgniarstwo opieki długoterminowej Wywiad i badanie fizykalne
Kurs leczenia ran
8 Pielęgniarstwo opieki paliatywnej Wywiad i badanie fizykalne , RKO
9 Pielęgniarstwo pediatryczne Wywiad i badanie fizykalne , RKO, EKG
10 Pielęgniarstwo psychiatryczne Wywiad i badanie fizykalne , RKO
11 Pielęgniarstwo ratunkowe Wywiad i badanie fizykalne ,RKO oraz RKO noworodka, EKG
12 Pielęgniarstwo rodzinne Wywiad i badanie fizykalne , RKO, EKG
13 Ochrona zdrowia pracujących Wywiad i badanie fizykalne

Szkolenia specjalizacyjne dla położnych w dziedzinie:
Lp. Szkolenie specjalizacyjne Wymagane kursy specjalistyczne
1 Pielęgniarstwo ginekologiczno-położnicze Wywiad i badanie fizykalne , RKO noworodka ,leczenie ran dla położnych
2 Pielęgniarstwo rodzinne Wywiad i badanie fizykalne , RKO oraz RKO noworodka

Szkolenia specjalizacyjne dla pielęgniarek i położnych w dziedzinie:
Lp. Szkolenie specjalizacyjne Wymagane kursy specjalistyczne
1 Pielęgniarstwo epidemiologiczne Wywiad i badanie fizykalne
2 Pielęgniarstwo neonatologiczne Wywiad i badanie fizykalne
Do każdej specjalizacji wymagane jest zaświadczenie o ukończeniu jednego z poniższych kursów ( w trakcie trwania specjalizacji ) :

-zaświadczenia o ukończeniu kursu specjalistycznego

Wywiad i badanie fizykalne
lub
-zaświadczenia o ukończeniu kursu z zakresu badania fizykalnego
Advanced Physical Assessment

Kursy kwalifikacyjne dla pielęgniarek :
Lp. Kursy kwalifikacyjne Wymagane kursy specjalistyczne
1 Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki RKO , EKG
2 Pielęgniarstwo chirurgiczne RKO, EKG
3 Pielęgniarstwo diabetologiczne -
4 Pielęgniarstwo geriatryczne Leczenie ran
5 Pielęgniarstwo internistyczne RKO , EKG
6 Pielęgniarstwo kardiologiczne RKO, EKG
7 Pielęgniarstwo nefrologiczne z dializoterapią RKO
8 Pielęgniarstwo neonatologiczne -
9 Pielęgniarstwo neurologiczne RKO
10 Pielęgniarstwo onkologiczne -
11 Pielęgniarstwo operacyjne -
12 Pielęgniarstwo opieki długoterminowej -
13 Pielęgniarstwo opieki paliatywnej -
14 Pielęgniarstwo pediatryczne RKO, EKG
15 Pielęgniarstwo psychiatryczne -
16 Pielęgniarstwo ratunkowe RKO, RKO noworodka
17 Pielęgniarstwo rodzinne -
18 Pielęgniarstwo w środowisku nauczania i wychowania -
19 Pielęgniarstwo transplantacyjne RKO, EKG, Przetaczanie krwi i preparatów krwiopochodnych
20 Pielęgniarstwo w dziedzinie ochrony zdrowia pracujących -

Kursy kwalifikacyjne dla położnych :
Lp. Kursy kwalifikacyjne Wymagane kursy specjalistyczne
1 Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki w położnictwie i ginekologii RKO , EKG
2 Pielęgniarstwo operacyjne -
3 Pielęgniarstwo rodzinne RKO, RKO noworodka

Kursy kwalifikacyjne dla pielęgniarek i położnych :
Lp. Kursy kwalifikacyjne Wymagane kursy specjalistyczne
1 Pielęgniarstwo epidemiologiczne -

Wyszukaj: