Strona główna
Aktualności
Biblioteka
Biuletyn
Komisje i zespoły
Konferencje
Konkursy
Konsultanci i opinie
Magazyn Pielęgniarki i Położnej
O Izbie
Ośrodek Informacyjno
Edukacyjny
Pielęgniarki i Położne w UE
Zamówienia publiczne
Praca
Prawo
Szkolenia
Ubezpieczenia - nowość
Uchwały
XXV-lecie Samorządu Pielęgniarek i Położnych
Linki
Kontakt
Galeria
Wnioski do pobrania
SMK


Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Poznaniu

ul. Grunwaldzka 65
tel. 061 8620 952, 8620 969 - Dział Merytoryczny
fax 061 8620 951 e-mail: sekretariat@oipip-poznan.pl 1. KURS KWALIFIKACYJNY W DZIEDZINIE „PIELĘGNIARSTWA ŚRODOWISKA NAUCZANIA I WYCHOWANIA” DLA PIELĘGNIAREK


 2. Kurs kwalifikacyjny w dziedzinie „Pielęgniarstwa Środowiska Nauczania i Wychowania” dla pielęgniarek organizowany przez ORPiP w Poznaniu rozpoczyna się 24.11.2017r. o godz. 14.00. w siedzibie OIPiP w Poznaniu ul. Grunwaldzka 65.

  Warunkiem uczestnictwa w kursie jest rejestracja w systemie SMK .

  Wymagane dokumenty do rozpoczęcia kursu : prawo wykonywania zawodu (kserokopia), zaświadczenie o zatrudnieniu, zaświadczenie o odprowadzanych składkach za okres ostatnich 3 lat (dotyczy członków samorządu OIPiP w Poznaniu.

  Terminy zjazdów:

  24,25,26 .11.2017r.

  08,09,10.12.2017r.

  12,13,14 .01.2018r.

  02,03,04.02.2018r.

  09,10,11.03.2018r.

  Zajęcia stażowe rozpoczną się po drugim zjeździe, tj. w miesiącu styczniu 2018r.

  Szczegółowe informacje – Dział Merytoryczny OIPiP w Poznaniu - Tel. 61 8620 952, 61 8620 969.


 3. BEZPŁATNE SPECJALIZACJE DLA PIELĘGNIAREK


 4. Szanowni Państwo

  Pielęgniarki i Pielęgniarze z terenu Wielkopolski

  Informujemy, że zgodnie z poniższą informacją zawartą w tabeli – OIPiP w Poznaniu została organizatorem 5 specjalizacji w 100 % dofinansowanych przez Ministra Zdrowia. Prosimy o PILNĄ rejestrację w systemie SMK i zapisywanie się do udziału w tych szkoleniach. Terminy rozpoczęcia zajęć - po 25 listopada 2017r. Specjalizacje są całkowicie darmowe dla pierwszych 25 osób z najwyższą  punktacją przy postępowaniu kwalifikacyjnym.

  Szczegółowe informacje – Dział Merytoryczny OIPiP w Poznaniu  - Tel. 61 8620 952, 61 8620 969.

  Zawiadomienie o wyborze ofert – województwo wielkopolskie

 5. Plan szkoleń na 2017 rok


 6. Lp. Nazwa kursu Planowane terminy rozpoczęcia Liczba uczestników Uwagi
  SZKOLENIA SPECJALIZACYJNE W DZIEDZINIE
  1. "Pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki dla pielęgniarek" Po zebraniu grupy 25-30 Możliwość dofiansowania z MZ
  2. "Pielęgniarstwa operacyjnego dla pielęgniarek" Po zebraniu grupy 25-30
  3. "Pielęgniarstwa chirurgicznego" dla pielęgniarek Po zebraniu grupy 25-30
  4. "Pielęgniarstwa psychiatrycznego dla pielęgniarek" Po zebraniu grupy 25-30
  5. "Pielęgniarstwa geriatrycznego dla pielęgniarek" Po zebraniu grupy 25-30
  6. "Pielęgniarstwa rodzinnego dla pielęgniarek" Po zebraniu grupy 25-30
  7. "Pielęgniarstwa rodzinnego dla położnych" Po zebraniu grupy 25-30
  KURSY KWALIFIKACYJNE W DZIEDZINIE
  8. "Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki" dla pielęgniarek Po zebraniu grupy 25-30
  9. "Pielęgniarstwo psychiatryczne dla pielęgniarek" 03.2017 25 Dofinansowane ze środków UE
  10. "Pielęgniarstwa onkologicznego" dla pielęgniarek 03.2017
  06.2017
  09.2017
  25
  11. "Pielęgniarstwo w środowisku nauczania i wychowania" dla pielęgniarek 11.2017 25-30 1* 800 zł
  2* 1300 zł
  12. "Pielęgniarstwa rodzinnego" dla pielęgniarek po zebraniu grupy 25-30
  KURSY SPECJALISTYCZNE
  13. "Resuscytacja krążeniowo-oddechowa" dla pielęgniarek i położnych 03.2017
  10.2017
  25-30
  14. "Wykonanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego" dla pielęgniarek i położnych 04.2017
  10.2017
  25-30
  15. "Resuscytacja oddechowo-krążeniowa noworodka" dla pielęgniarek i położnych 09.2017 25-30
  16. "Szczepienia ochronne" dla położnych 03.2017
  09.2017
  25-30
  17. "Szczepienia ochronne " dla pielęgniarek 03.2017
  09.2017
  25-30
  18. "Leczenie ran" dla pielęgniarek Po zebraniu grupy 25
  19. "Dializoterapia" dla pielęgniarek 05.2017 25
  20. "Ordynowanie leków oraz wypisywanie recept- dla mgr pielęgniarstwa/położnictwa lub specjalistów cz. I cyklicznie
  od 01.2017
  do 10.2017
  24 Dofinansowane ze środków UE
  21. "Ordynowanie leków oraz wypisywanie recept- dla pielęgniarek i położnych z licencjatem lub specjalistów cz. II cyklicznie
  od 01.2017
  do 10.2017
  24
  22. "Wywiad i badanie fizykalne dla pielęgniarek i położnych cyklicznie
  od 01.2017
  do 10.2017
  24
  23. "Opieka pielęgniarska nad chorymi dorosłymi w leczeniu systemowym nowotworów" dla pielęgniarek i położnych 03.2017
  05.2017
  07.2017
  08.2017
  09.2017
  32
  24. "Wykonanie badania spirometrycznego" dla pielęgniarek 02.2017
  04.2017
  32
  KURSY DOKSZTAŁCAJĄCE
  25. "Porty donaczyniowe" dla pielęgniarek i położnych 02.2017
  04.2017
  10.2017
  24

  • Podane w tabeli terminy szkoleń mogą ulec zmianie.
  • Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Poznaniu jako Organizator szkoleń może przeprowadzić wszystkie kursy i szkolenia wynikające z rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 30.09.2016r. w sprawie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych, według programów zamieszczonych na stronie CKPPiP, po zebraniu wymaganej ilości uczestników. Zgłoszenia na kursy przyjmowane są na bieżąco.
  • Koszty szkoleń będą podane w terminie późniejszym.
  • Są to przewidywane terminy szkoleń, które mogą ulec zmianie.
  • 1* Koszt szkolenia dla pielęgniarki / położnej, która jest członkiem OIPiP w Poznaniu i opłaca minimum 3 lata regularnie składkę członkowską. Kwota nie będzie podlegać refundacji.
  • 2* Koszt kursu dla pielęgniarki / położnej, która nie jest członkiem OIPiP w Poznaniu, bądź opłaca składkę krócej niż 3 lata, bądź opłatę wnosi pracodawca.
  • UWAGA !!! Od dnia 01.07.2017 na kursy dla pielęgniarek i położnych można się zgłaszać wyłącznie poprzez system SMK (System Monitorowania Kształcenia). Szczegółowe informacje: http://nipip.pl/informacja-naczelnej-izby-pielegniarek-poloznych-1-maja-2017-r-zmiany-ksztalceniu-podyplomowym-pielegniarek-poloznych/
  Poniżej umieszczone są archiwalne wnioski o zakwalifikowanie do kursów.
  NOWE PROGRAMY SZKOLEŃ PODYPLOMOWYCH DLA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH

  Uprzejmie informujemy, że Minister Zdrowia zatwierdził nowe programy szkoleń podyplomowych (specjalizacji, kursów kwalifikacyjnych i specjalistycznych) dla pielęgniarek i położnych, które są dostępne pod linkiem: http://www.ckppip.edu.pl/index.php?strona=programy_ksztalcenia_-_nowe&podstrona=szkolenia_specjalizacyjne

  Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Poznaniu jako organizator kształcenia podyplomowego prowadzi ciągły nabór na powyższe szkolenia. Warunkiem organizacji i rozpoczęcia danego rodzaju kursu jest zebranie 20-osobowej grupy chętnych. Osoby zainteresowane prosimy o składanie kart zgłoszeń z załącznikami w Dziale Merytorycznym OIPiP w Poznaniu.


Wyszukaj: