Strona główna
Aktualności
Biblioteka
Biuletyn
Komisje i zespoły
Konferencje
Konkursy
Konsultanci i opinie
Magazyn Pielęgniarki i Położnej
O Izbie
Ośrodek Informacyjno
Edukacyjny
Pielęgniarki i Położne w UE
Zamówienia publiczne
Praca
Prawo
Szkolenia
Ubezpieczenia - nowość
Uchwały
XXV-lecie Samorządu Pielęgniarek i Położnych
Linki
Kontakt
Galeria
Wnioski do pobrania
SMK


OPINIA
W sprawie podawania leku METHOTREXAT o nazwie METEX drogią podskórną przez pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej


Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 28 czerwca 2012 roku w sprawie wykazu refundowanych Icków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych wprowadziło na listę refimdaeyjna. lek Methotrexat o nazwie Metex do stosowania podskórnego roztwór do wstrzykiwali w ampulkostrzy kawce 50 mg/ml. Decyzja Ministra Zdrowia weszła w życie z dniem (11 lipca 2(112 roku. Decyzja refundacyjna dotyczy lecznictwa otwartego i umożliwia pacjentowi zakup leku na receptę w aptece. Dotychczas Methotre\at był refundowany w ramach programów terapeutycznych i na zasadach określonych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 17 sierpnia 2011 roku zmieniającym rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu programów zdrowotnych w załączniku w części I .. Wykaz świadczeń gwarantowanych / zakresu terapeutycznych programów zdrowotnych oraz warunki ich realizacji". Obecnie po uprowadzeniu decyzji Ministra Zdrowia od 01 lipca 2012 roku preparat MethrOtrexal o nazwie Mete\ jesi dostępny zarówno w programach terapeutycznych i jako produkt leczniczy dostępny w aptece na receptę w całym zakresie zarejestrowanych wskazań i przeznaczeń lub we wskazaniu określonym stanem klinicznym. Dostępność leku w ampułkos trzy kawce stworzyła nowe możliwości leczenia, a przede wszystkim jest nowoczesnym rozwiązaniem technologicznym zarówno dla pacjenta jak i personelu medycznego. Jednocześnie jak każdy lek. również i preparat Mete.\ może wywołać poważne działania niepożądane, również w przypadku podawania niewielkich jego dawek. Jednak o leczeniu danej jednostki chorobowej preparatem Meie\ decyduje niewątpliwie lekarz. Decyzją lekarza o zastosowanym leczeniu jest również wydanie pisemnego zlecenia dla pielęgniarki na iniekcje zarówno w gabinecie pielęgniarki POZ jak i w domu chorego z. dopisaniem klauzuli bez obecności lekarza.
Producent leku w ulotce informacyjnej podaje , że lek Metex powinien być podawany przez lekarza lub pracownika ochrony zdrowia lub pod jego nadzorem. Podawanie leku Metex w lecznictwie otwartym a obwieszczonym w wykazie leków refundowanych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych w części A I na dzień 01 listopada 2012 jest wyraźnie zaznaczone. że lek przeznaczony do podawania podskórnego.
Mając na uwadze powyższe i obowiązujące przepisy lek Methotrexat o nazwie Metex w dawce 50 mg ml podskórnie na pisemne zlecenie lekarza specjalisty z zakresu reumatologii mogą podawać pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej.

KONSULTANT KRAJOWY
w Dziedzinie Pielęgniarstwa Rodzinnego

Wyszukaj: