Strona główna
Aktualności
Biblioteka
Biuletyn
Komisje i zespoły
Konferencje
Konkursy
Konsultanci i opinie
Magazyn Pielęgniarki i Położnej
O Izbie
Ośrodek Informacyjno
Edukacyjny
Pielęgniarki i Położne w UE
Zamówienia publiczne
Praca
Prawo
Szkolenia
Ubezpieczenia - nowość
Uchwały
XXV-lecie Samorządu Pielęgniarek i Położnych
Linki
Kontakt
Galeria
Wnioski do pobrania
SMK

Pani
mgr Barbara Majkowska
Konsultant Wojewódzki
w Dziedzinie Pielęgniarstwa

Zwracam się z prośbą o wyrażenie opinii w sprawie kompetencji pielęgniarek zatrudnionych w oddziałach kardiologicznych, internistycznych, gdzie w pracowniach hemodynamiki wykonuje się koronarografię.
Zdarza się, że po wykonaniu koronarografii pacjent wraca na oddział z drenem pozostawionym w tętnicy i wychodzącym na zewnątrz celem możliwości wykonania tego samego zabiegu bez ponownego wkłucia. W takim przypadku dren należy przepłukiwać roztworem heparyny co 2 godziny. Do wykonywania tego zabiegu zmuszane są pielęgniarki. Lekarze tłumacza, że nie jest to podawanie leku dotętniczo, a jedynie pielęgnacja wkłucia.
Stąd zapytanie: czy pielęgniarka nie posiadająca ukończonej specjalizacji bądź kursu kwalifikacyjnego w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki lub kardiologicznego może wykonywać wyżej opisane czynności ?

Przewodnicząca
Okręgowej Rady
Pielęgniarek i Położnych
w Poznaniu
OPINIA KONSULTANTA WOJEWÓDZKIEGO W DZIEDZINIE PIELĘGNIARSTWA


Odpowiedć na pismo z dnia 12 lipca 2012r. nr 364/12
Przedmiotowe pytanie zawarte w piśmie przypuszczam, że dotyczy pacjentów, którym w tętnicy udowej pozostawiona została,, koszulka,, naczyniowa / introduktor / po wykonanym zabiegu koronarografii. Dren po zabiegu nie jest przepłukiwany roztworem heparyny, a wypełniony roztworem heparyny / proporcje soli fizjologicznej i ilości heparyny określa lekarz I. Wypełnienie koszulki naczyniowej jest pielęgnacją wkłucia, a nie podawaniem leku. W związku z powyższym nie wydaje się zasadne posiadanie dodatkowych kwalifikacji podyplomowych do wykonywania pielęgnacji wkłucia naczyniowego.

Z poważaniem
mgr Barbara Majkowska
Konsultant Wojewódzki
w dziedzinie Pielęgniarstwa

Wyszukaj: