Strona główna
Aktualności
Biblioteka
Biuletyn
Komisje i zespoły
Konferencje
Konkursy
Konsultanci i opinie
Magazyn Pielęgniarki i Położnej
O Izbie
Ośrodek Informacyjno
Edukacyjny
Pielęgniarki i Położne w UE
Zamówienia publiczne
Praca
Prawo
Szkolenia
Ubezpieczenia - nowość
Uchwały
XXV-lecie Samorządu Pielęgniarek i Położnych
Linki
Kontakt
Galeria
Wnioski do pobrania
SMK

Opinia z dnia 30 września 2010 r.
w sprawie zapewnienia ciągłości opieki nad uczniami


Zakres profilaktycznej opieki zdrowotnej nad uczniami realizowany przez pielęgniarkę środowiska nauczania i wychowania reguluje Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dn. 22 grudnia 2004 r. (z póĽn. zm.) w sprawie zakresu i organizacji profilaktycznej opieki zdrowotnej nad dziećmi i młodzież±.
W zakres ten wchodzi udzielanie uczniom pomocy przedlekarskiej w przypadku nagłych zachorowań, urazów i zatruć. W sytuacjach zachorowań i urazów ucznia na terenie szkoły, wymagających wezwania karetki pogotowia, pielęgniarka powinna poinformować o tym fakcie telefonicznie rodziców ucznia, zaś ucznia przekazać pod opiekę zespołu wyjazdowego.
W przypadkach zachorowań uczniów nie wymagających wezwania karetki pogotowia, pielęgniarka powinna zawiadomić rodziców i do czasu ich przybycia zapewnić dziecku opiekę w gabinecie na terenie szkoły.
Pielęgniarka środowiska nauczania i wychowania, realizując swoje zadania profilaktyczne, nie pełni roli opiekuna uczniów, zatem nie jest osobę upoważnioną do transportu ucznia do przychodni czy też szpitala.

Krajowy Konsultant
w Dziedzinie Pielęgniarstwa Pediatrycznego
dr n. med. Krystyna Piskorz-Ogórek

Wyszukaj: