Strona główna
Aktualności
Biblioteka
Biuletyn
Komisje i zespoły
Konferencje
Konkursy
Konsultanci i opinie
Magazyn Pielęgniarki i Położnej
O Izbie
Ośrodek Informacyjno
Edukacyjny
Pielęgniarki i Położne w UE
Zamówienia publiczne
Praca
Prawo
Szkolenia
Ubezpieczenia - nowość
Uchwały
XXV-lecie Samorządu Pielęgniarek i Położnych
Linki
Kontakt
Galeria
Wnioski do pobrania
SMK

KONSULTANT KRAJOWY W DZIEDZINIE PIELĘGNIARSTWA GINEKOLOGICZNEGO I POŁOŻNICZEGO
Mgr Leokadia Jędrzejewska


DOIPiP 53-333 Wrocław, ul. Powstańców Śl.50
adres do korespondencji: 54-207 Wrocław, ul. Na Ostatnim Groszu 70/12
tel/fax 0-71 373 20 56, tel. kom. 691 85 20 69, e-mail: l.jedrzejewska@wp.pl

KK82/11/2010 Wrocław, dnia 19 listopada 2010r.

Opinia
w sprawie wykonywania KTG przez recepcjonistkę


Kardiotokografia (KTG) jest badaniem polegającym na monitorowaniu akcji serca płodu z jednoczesnym zapisem czynności skurczowej macicy. Badanie to przeprowadzane jest w ramach intensywnej opieki przedporodowej. Pozwala wcześnie wykryć sytuacje zagrożenia życia płodu i występujące skurcze macicy.
Zgodnie z art.3 pkt.5 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2007 r. Nr 14, poz. 89, z późn. zm.), KTG jest świadczeniem zdrowotnym wykonywanym w okresie sprawowania opieki nad kobietą ciężarną i jej płodem. Powinno być ono wykonywane przez osobę wykonującą zawód medyczny, która w rozumieniu art. 18d pkt. 1 wyżej cyt. ustawy, na podstawie odrębnych przepisów uprawniona jest do udzielania świadczeń zdrowotnych oraz osobę legitymującą się nabyciem fachowych kwalifikacji do udzielania świadczeń zdrowotnych w określonym zakresie lub w określonej dziedzinie medycyny. Osobami tymi, zgodnie z aktualnym prawodawstwem jest lekarz specjalista w dziedzinie położnictwa i ginekologii i położna.
Uwzględniając powyższe, recepcjonistka niebędąca pracownikiem medycznym nie ma żadnych uprawnień do wykonywania specjalistycznych świadczeń do, których przynależy kardiotokografia. Działania takie zagrażają bezpieczeństwu kobiety i jej dziecku.

Konsultant Krajowy
w dziedzinie pielęgniarstwa
ginekologicznego i położniczego
Leokadia Jędrzejewska

Wyszukaj: