Strona główna
Aktualności
Biblioteka
Biuletyn
Komisje i zespoły
Konferencje
Konkursy
Konsultanci i opinie
Magazyn Pielęgniarki i Położnej
O Izbie
Ośrodek Informacyjno
Edukacyjny
Pielęgniarki i Położne w UE
Zamówienia publiczne
Praca
Prawo
Szkolenia
Ubezpieczenia - nowość
Uchwały
XXV-lecie Samorządu Pielęgniarek i Położnych
Linki
Kontakt
Galeria
Wnioski do pobrania
SMK

KONSULTANT KRAJOWY W DZIEDZINIE PIELĘGNIARSTWA GINEKOLOGICZNEGO I POŁOŻNICZEGO
Mgr Leokadia Jędrzejewska


DOIPiP 53-333 Wrocław, ul. Powstańców Śl.50
adres do korespondencji: 54-207 Wrocław, ul. Na Ostatnim Groszu 70/12
tel/fax 0-71 373 20 56, tel. kom. 691 85 20 69, e-mail: l.jedrzejewska@wp.pl

KK82/11/2010 Wrocław, dnia 19 listopada 2010r.

Opinia
w sprawie kwalifikacji jakie powinna posiadać położna prowadząca poród w wodzie


Położna może prowadzić poród w wodzie samodzielnie, pod warunkiem ukończenia kursu specjalistycznego, zgodnie z § 6 ust.1 pkt.3 lit. b rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie rodzaju i zakresu świadczeń zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych, wykonywanych przez pielęgniarkę samodzielnie, bez zlecenia lekarskiego, oraz zakresu takich świadczeń wykonywanych przez położną samodzielnie ( Dz. U. z roku 2007, Nr 210, poz. 1540) lub na zlecenie lekarskie. Kurs specjalistyczny ma na celu uzyskanie przez położną kwalifikacji do wykonywania określonych czynności zawodowych przy udzielaniu świadczeń pielęgnacyjnych, zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych lub rehabilitacyjnych ( art. 10c. ustawy z dnia 5 lipca 1996r. o zawodach pielęgniarki i położnej - tekst jednolity z 2001r. Dz. U. Nr 57, poz. 602 ze zm.).

Zdaniem Konsultanta, wykonanie zlecenia lekarskiego musi mieścić się w umiejętnościach jakie położna nabyła w trakcie kształcenia do zawodu lub kształcenia podyplomowego. Jeżeli zlecenie wykracza poza zakres jej umiejętności to powinna odmówić jego wykonania podając przyczynę odmowy na piśmie. Nie mając przygotowania specjalistycznego, położna naraża kobietę rodzącą i jej dziecko na niebezpieczeństwo zagrożenia utraty zdrowia lub życia.

Konsultant Krajowy
w dziedzinie pielęgniarstwa
ginekologicznego i położniczego
Leokadia Jędrzejewska

Wyszukaj: