Strona główna
Aktualności
Biblioteka
Biuletyn
Komisje i zespoły
Konferencje
Konkursy
Konsultanci i opinie
Magazyn Pielęgniarki i Położnej
O Izbie
Ośrodek Informacyjno
Edukacyjny
Pielęgniarki i Położne w UE
Zamówienia publiczne
Praca
Prawo
Szkolenia
Ubezpieczenia - nowość
Uchwały
XXV-lecie Samorządu Pielęgniarek i Położnych
Linki
Kontakt
Galeria
Wnioski do pobrania
SMK

KONSULTANT KRAJOWY W DZIEDZINIE PIELĘGNIARSTWA GINEKOLOGICZNEGO I POŁOŻNICZEGO
Mgr Leokadia Jędrzejewska


DOIPiP 53-333 Wrocław, ul. Powstańców Śl.50
adres do korespondencji: 54-207 Wrocław, ul. Na Ostatnim Groszu 70/12
tel/fax 0-71 373 20 56, tel. kom. 691 85 20 69, e-mail: l.jedrzejewska@wp.pl

KK82/11/2010 Wrocław, dnia 19 listopada 2010r.

Opinia
w sprawie kompetencji położnej do wykonania badania elektrokardiograficznego i badania słuchu u noworodka


Wykonane zlecenia lekarskiego musi mieścić się w zakresie umiejętności jakie położna nabyła w trakcie kształcenia do zawodu lub kształcenia podyplomowego. W przypadku wykonywania zapisu EKG u noworodka, położna w toku kształcenia podstawowego nie zdobywa umiejętności w tym zakresie, dlatego wykonania tego badania samodzielne jak i na zlecenie lekarza, jest możliwe po ukończeniu przez położną stosownego kursu specjalistycznego.
Badanie słuchu u noworodka wykonywane w ramach Programu Powszechnych Przesiewowych Badań Słuchu u Noworodków w oddziałach noworodkowych powinno być realizowane przez przeszkolone osoby, które posiadają odpowiednie certyfikaty. Nie posiadając właściwego przygotowania do wykonywania specjalistycznych badań, położna naraża noworodka na zagrożenie utraty zdrowia lub życia.
Jeżeli zlecenie lekarskie wykracza poza nabyte w toku kształcenia umiejętności, to położna zgodnie z art.22 ust.1 pkt.5 ustawy z dnia 5 lipca 1996r. o zawodach pielęgniarki i położnej ( Dz. U. Nr 57 z 2001r. poz. 602 z późn. zm.), ma prawo odmówić jego wykonania, podając niezwłocznie przyczynę odmowy na piśmie.

Konsultant Krajowy
w dziedzinie pielęgniarstwa
ginekologicznego i położniczego
Leokadia Jędrzejewska

Wyszukaj: