Strona główna
Aktualności
Biblioteka
Biuletyn
Komisje i zespoły
Konferencje
Konkursy
Konsultanci i opinie
Magazyn Pielęgniarki i Położnej
O Izbie
Ośrodek Informacyjno
Edukacyjny
Pielęgniarki i Położne w UE
Zamówienia publiczne
Praca
Prawo
Szkolenia
Ubezpieczenia - nowość
Uchwały
XXV-lecie Samorządu Pielęgniarek i Położnych
Linki
Kontakt
Galeria
Wnioski do pobrania
SMK

Stanowisko Konsultanta Krajowego w Dziedzinie Pielęgniarstwa Rodzinnego


w sprawie: realizowanych przez pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej w ramach ubezpieczenia zdrowotnego - wykonywanie iniekcji domięśniowej leku METHOTREXAT w gabinecie pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej lub w domu pacjenta

Lek o nazwie METHOTREXAT powinien być stosowany w warunkach zapewniających świadczeniobiorcy dostęp do niezbędnych badań oraz specjalistycznej opieki lekarskiej i pielęgniarskiej w trybie ambulatoryjnym lub jednodniowym lub hospitalizacji. Do leczenia lekiem METHOTREXAT kwalifikuje lekarz specjalista.
Pielęgniarka podstawowej opieki zdrowotnej nie powinna podawać leku METHOTREXAT w gabinecie pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej - w warunkach podstawowej opieki zdrowotnej. Lek cytostatyczny o nazwie METHOTREXAT jest lekiem, który jest zarezerwowany dla lecznictwa zamkniętego lab ambulatoryjnej opieki specjalistycznej. Zgodnie z informacją producenta leku, lek METHOTREXAT powinien być podawany ze szczególną ostrożnością tylko przez wykwalifikowany, fachowy personel w ramach świadczeń specjalistycznych onkologicznych lub w ramach świadczeń specjalistycznych z zakresu reumatologii. Lek ten powinien być podawany wyłącznie pod kierunkiem lekarza, który ma doświadczenie w terapii cytostatycznej. Ze względu na toksyczne właściwości leku, preparat METHOTREXAT powinien być szybko i bezpiecznie utylizowany - zgodnie z zaleceniami producenta leku. Producent leku określa instrukcję dotyczącą przygotowania, składowania oraz usuwania pozostałości leku. Te zasady bezpieczeństwa powinny być bezwzględnie przestrzegane. Znajomość zagadnień dotyczących bezpieczeństwa podczas podawania leków cytostatycznych leży po stronie pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej. Szczegółowe zasady przy podawaniu leków cytostatycznych oprócz wytycznych producenta leku cytostatycznego ustalone zostały w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 19 czerwca 1996 roku (z późniejszymi zmianami) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy przygotowaniu, podawaniu i przechowywaniu leków cytostatycznych z zakładach opieki zdrowotnej. Na chwilę obecną nie istnieje dokument prawny, który by jasno określał zasady podawania teków cytostatycznych w podstawowej opiece zdrowotnej. Ponadto pielęgniarka zgodnie z Art. 22 pkt 5 Ustawy z dnia 5 lipca 1996 roku o zawodach pielęgniarki i położnej (z późniejszymi zmianami) ma prawo odmówić wykonania zlecenia lekarskiego, podając niezwłocznie przyczynę odmowy na piśmie.
Pielęgniarka podstawowej opieki zdrowotnej leku METHOTEXAT w iniekcji domięśniowej nie powinna podawać w warunkach domowych ze względu na powyższe.

Konsultant Krajowy w Dziedzinie Pielęgniarstwa Rodzinnego
Beata Ostrzycka

Wyszukaj: