Strona główna
Aktualności
Biblioteka
Biuletyn
Komisje i zespoły
Konferencje
Konkursy
Konsultanci i opinie
Magazyn Pielęgniarki i Położnej
O Izbie
Ośrodek Informacyjno
Edukacyjny
Pielęgniarki i Położne w UE
Zamówienia publiczne
Praca
Prawo
Szkolenia
Ubezpieczenia - nowość
Uchwały
XXV-lecie Samorządu Pielęgniarek i Położnych
Linki
Kontakt
Galeria
Wnioski do pobrania
SMK

KRAJOWY KONSULTANT W DZIEDZINIE PIELĘGNIARSTWA GINEKOLOGICZNO- POŁOŻNICZEGO
mgr Leokadia Jędrzejowska
Adres do korespondencji: Dolnośląska Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych,
ul. Powstańców Śl. 50, 53-333 Wrocław,
lei, (Ó prefix 71) 364-04-44 , fax 373-20-56,
e-mail: infb@doipip.wroc.pl

Wrocław, dnia 16.08.2006r.

STANOWISKO W SPRAWIE OPIEKI SPRAWOWANEJ PRZEZ POŁOŻNĄ PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ

Położna podstawowej opieki zdrowotnej wybrana przez świadczeniobiorcę zgodnie z art.28 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, wykonuje zadania z uwzględnieniem ust. 1. pkt. 1-5, część I załącznika nr 2, rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 października 2005r. w sprawie zakresu zadań lekarza, pielęgniarki i położnej podstawowej opieki zdrowotnej( Dz. U. Nr. 214, poz. 1S16). Zgodnie z cytowanym rozporządzeniem położna POZ, planuje i realizuje kompleksową pielęgnacyjną opiekę położniczo - neonatologiczno - ginekologiczną nad świadczeniobiorcą w miejscu zamieszkania w zakresie: promocji zdrowia, świadczeń pielęgnacyjnych, diagnostycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych.
Opieka sprawowana przez położną obejmuje: edukację w zakresie planowania rodziny, opiekę w okresie ciąży, porodu, połogu, opiekę nad kobietą, noworodkiem i niemowlęciem do ukończenia drugiego miesiąca życia, opiekę w chorobach ginekologicznych oraz opiekę nad kobietą w każdym okresie jej życia. Szczegółowy zakres zadali zawiera załącznik nr 2, część II B. ww. rozporządzenia.
Mając na uwadze kompleksowość opieki sprawowanej przez położną POZ nad kobietą, noworodkiem i niemowlęciem do drugiego miesiąca życia oraz jej ustawowe kompetencje, niezasadnym jest rozdzielanie świadczeń jej przypisanych do realizacji, pomiędzy innych świadczeniodawców.

Leokadia Jędrzejewska

Wyszukaj: