Strona główna
Aktualności
Biblioteka
Biuletyn
Komisje i zespoły
Konferencje
Konkursy
Konsultanci i opinie
Magazyn Pielęgniarki i Położnej
O Izbie
Ośrodek Informacyjno
Edukacyjny
Pielęgniarki i Położne w UE
Zamówienia publiczne
Praca
Prawo
Szkolenia
Ubezpieczenia - nowość
Uchwały
XXV-lecie Samorządu Pielęgniarek i Położnych
Linki
Kontakt
Galeria
Wnioski do pobrania
SMK

OBWIESZCZENIE MINISTRA ZDROWIA
z dnia 28 czerwca 2013 r.
w sprawie wykazu dyplomw, wiadectw i innych dokumentw potwierdzajcych posiadanie formalnych kwalifikacji do wykonywania zawodu pielgniarki, poonej przez obywateli pastw czonkowskich Unii Europejskiej, pastw czonkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym i Konfederacji Szwajcarskiej


(M.P. z dnia 18 lipca 2013 r.)

Na podstawie art. 34 ust. 2 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielgniarki i poonej (Dz. U. Nr 174, pοz. 1039 i Nr 291, pοz. 1707 oraz z 2012 r. pοz. 1456) ogasza si nastpujce wykazy:
1) wykaz dyplomw, wiadectw i innych dokumentw potwierdzajcych posiadanie formalnych kwalifikacji do wykonywania zawodu pielgniarki przez obywateli pastw czonkowskich Unii Europejskiej, pastw czonkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym i Konfederacji Szwajcarskiej, stanowicy zacznik nr 1 do obwieszczenia;
2) wykaz dyplomw, wiadectw i innych dokumentw potwierdzajcych posiadanie formalnych kwalifikacji do wykonywania zawodu poonej przez obywateli pastw czonkowskich Unii Europejskiej, pastw czonkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym i Konfederacji Szwajcarskiej, stanowicy zacznik nr 2 do obwieszczenia.(2)

ZACZNIKI


ZACZNIK Nr 1
WYKAZ DYPLOMW, WIADECTW I INNYCH DOKUMENTW POTWIERDZAJCYCH POSIADANIE FORMALNYCH KWALIFIKACJI DO WYKONYWANIA ZAWODU PIELGNIARKI PRZEZ OBYWATELI PASTW CZONKOWSKICH UNII EUROPEJSKIEJ, PASTW CZONKOWSKICH EUROPEJSKIEGO POROZUMIENIA O WOLNYM HANDLU (EFTA) - STRON UMOWY O EUROPEJSKIM OBSZARZE GOSPODARCZYM I KONFEDERACJI SZWAJCARSKIEJ (wicej....) ZACZNIK Nr 2 WYKAZ DYPLOMW, WIADECTW I INNYCH DOKUMENTW POTWIERDZAJCYCH POSIADANIE FORMALNYCH KWALIFIKACJI DO WYKONYWANIA ZAWODU POONEJ PRZEZ OBYWATELI PASTW CZONKOWSKICH UNII EUROPEJSKIEJ, PASTW CZONKOWSKICH EUROPEJSKIEGO POROZUMIENIA O WOLNYM HANDLU (EFTA) - STRON UMOWY O EUROPEJSKIM OBSZARZE GOSPODARCZYM I KONFEDERACJI SZWAJCARSKIEJ (wicej....)

Wyszukaj: