Strona główna
Aktualności
Biblioteka
Biuletyn
Komisje i zespoły
Konferencje
Konkursy
Konsultanci i opinie
Magazyn Pielęgniarki i Położnej
O Izbie
Ośrodek Informacyjno
Edukacyjny
Pielęgniarki i Położne w UE
Zamówienia publiczne
Praca
Prawo
Szkolenia
Ubezpieczenia - nowość
Uchwały
XXV-lecie Samorządu Pielęgniarek i Położnych
Linki
Kontakt
Galeria
Wnioski do pobrania
SMK

OPINIA

 W odpowiedzi na pismo z dnia 07.10.2015r. znak: NIPiP-NRPiP-DM.0025.340.2015 uprzejmie informuj, e podmiot zwracajcy si o opini co do sposobu podziau rodkw finansowych nie podaje wysokoci wynagrodzenia dla kadej z zatrudnionych u niego pielgniarek i poonych, gdy w ten sposb naruszaby ustaw z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014r. poz. 1182 ze zm.) chyba, e pielgniarka lub poona wyrazi zgod na takie informacje.

 Naley zwrci uwag, e przedstawiciel samorzdu zawodowego wydaje opini w przypadku, gdy u danego pracodawcy nie dziaa zwizek zawodowy. Zwizek zawodowy take nie opiniuje podwyki dla kadej pielgniarki i poonej, tylko sposb podziau przyznanych przez NFZ rodkw.

 Zgodnie z treci ustawy z dnia 23.05.1991r. o zwizkach zawodowych (Dz. U. z 2014r. poz. 167 ze zm.) i kodeksem pracy - tylko w sprawach indywidualnych wskazanych w tych przepisach zwizek zawodowy dziaa na rzecz konkretnego pracownika.

 Taki sposb rozumowania dotyczy take opiniowania sposobu podziau rodkw na podwyszenie wynagrodze pielgniarek i poonych przez samorzd zawodowy.


Radca Prawy
Ewa Stasiak

Wyszukaj: