Strona główna
Aktualności
Biblioteka
Biuletyn
Komisje i zespoły
Konferencje
Konkursy
Konsultanci i opinie
Magazyn Pielęgniarki i Położnej
O Izbie
Ośrodek Informacyjno
Edukacyjny
Pielęgniarki i Położne w UE
Zamówienia publiczne
Praca
Prawo
Szkolenia
Ubezpieczenia - nowość
Uchwały
XXV-lecie Samorządu Pielęgniarek i Położnych
Linki
Kontakt
Galeria
Wnioski do pobrania
SMK

Opinia prawna

odnonie obowizywania uchway Naczelnej Rady Pielgniarek i Poonych z dnia 9 wrzenia 2008 r. w sprawie trybu postpowania dotyczcego stwierdzania i przyznawania prawa wykonywania zawodu pielgniarki i zawodu poonej oraz sposobu prowadzenia rejestru pielgniarek i rejestru poonych przez okrgowe rady pielgniarek i poonych

Przedmiotowa uchwaa zostaa wydana na gruncie obowizujcych poprzednio, do dnia 1 stycznia 2012 r., ustaw: ustawy z dnia 19 kwietnia 1991 r. o samorzdzie pielgniarek i poonych i ustawy z dnia 5 lipca 1996 r. o zawodach pielgniarki i poonej. Na podstawie art. 24 ust. 4 pierwszej z tych ustaw, Minister Zdrowia i Opieki Spoecznej wyda w dniu 17 czerwca 1992 r. rozporzdzenie w sprawie trybu postpowania dotyczcego stwierdzania prawa wykonywania zawodu pielgniarki i zawodu poonej oraz sposobu prowadzenia rejestru pielgniarek i rejestru poonych. Przedmiotowa uchwaa odnosia si oczywicie do tych regulacji, zawierajc dodatkowo postanowienia dotyczce wpisywania na list czonkw okrgowej rady. Rwnie same wnioski bdce zacznikami do tej uchway zawieraj w tytule odniesienie do listy czonkw okrgowej rady.
Obecnie obowizujce przepisy nie przewiduj w ogle instytucji listy pielgniarek i poonych, zastpionej w pewnym zakresie now regulacj rejestrw pielgniarek i poonych. Std te, mimo braku na chwil obecn uchylenia przedmiotowej uchway, w duej czci staa si ona nieaktualna z uwagi na zmian stanu prawnego. W zwizku z powyszym, uchwaa ta, a w szczeglnoci zaczniki do niej mog by zatem wykorzystywane jedynie pomocniczo, z uwzgldnieniem aktualnie obowizujcych regulacji prawnych, a co za tym idzie, wprowadzenia odpowiednich modyfikacji. Nie ulega natomiast zmianie regulacja przewidujca, e uchwa o stwierdzeniu prawa wykonywania zawodu jest wydawana w oparciu o procedur uregulowan w Kodeksie postpowania administracyjnego.

radca prawny
Pawe Dudkiewicz

Wyszukaj: