Strona główna
Aktualności
Biblioteka
Biuletyn
Komisje i zespoły
Konferencje
Konkursy
Konsultanci i opinie
Magazyn Pielęgniarki i Położnej
O Izbie
Ośrodek Informacyjno
Edukacyjny
Pielęgniarki i Położne w UE
Zamówienia publiczne
Praca
Prawo
Szkolenia
Ubezpieczenia - nowość
Uchwały
XXV-lecie Samorządu Pielęgniarek i Położnych
Linki
Kontakt
Galeria
Wnioski do pobrania
SMK
Jakie zawiadczenie, na cele uznawania kwalifikacji zawodowych w pastwach czonkowskich, powinno zosta wydane pielgniarce, ktra nie dokonaa wymiany prawa wykonywania zawodu oraz nie figuruje w nowym rejestrze pielgniarek?

W zaistniaej sytuacji, na podstawie art. 11h pkt 3 ustawy z dnia 5 lipca 1996 roku o zawodach pielgniarki i poonej (t. j. Dz. U. z 2001 r. Nr 57 poz. 602 ze zm.), okrgowa rada pielgniarek i poonych, powinna wyda tzw. zawiadczenie o kwalifikacjach – wydawane osobom, ktre nie speniaj wymogw zawartych w dyrektywach sektorowych. Zawiadczenie takie potwierdza midzy innymi fakt ukoczenia danej szkoy, posiadanie okrelonego dyplomu, posiadanie prawa wykonywania zawodu pielgniarki, fakt zarejestrowania w rejestrze pielgniarek. Dodatkowo, celowym wydaje si potwierdzenie, i pielgniarka nie zostaa pozbawiona prawa wykonywania zawodu oraz prawo to nie zostao zawieszone i nie toczy si przeciwko niej postpowanie w sprawie pozbawienia lub zawieszenia prawa wykonywania zawodu oraz zawiadczenie potwierdzajce, wykonywanie zawodu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej w okrelonych latach.
Pragn podkreli jednak, i realizujc zasad wzajemnego zaufania, powysze zawiadczenie powinno zosta zmodyfikowane i uzupenione o istotne fakty, ktre maj znaczenie dla wadz pastwa przyjmujcego. Naley zaznaczy, e pielgniarka wyjechaa z Polski, figuruje w starym rejestrze, nie dokonaa w terminie, zgodnie z obowizujcym prawem, wymiany prawa wykonywania zawodu i nie figuruje w obecnym rejestrze prowadzonym przez okrgow rad pielgniarek i poonych.
Reasumujc, zawiadczenie powinno jak najdokadniej odzwierciedla stan faktyczny i prawny zwizany z osob wnioskujc. W celu udzielenia dodatkowych informacji i przedstawienia sytuacji zwizanej ze zmianami w prawodawstwie, moliwe jest rwnie doczenie do zawiadczenia listu wyjaniajcego, ktry z pewnoci pomoe urzdnikom pastwa przyjmujcego ocen sytuacji.

Sporzdzi:
mgr Marcin Michalczyk

Zatwierdzi:
mgr Iwona Choromaska
Radca prawny NRPiP

rdo: NRPiP

Wyszukaj: